Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TREBALL FI DE MÀSTER -A ESPECIALITAT 13

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

El TFM és una assignatura que consisteix a elaborar un treball original, autònom i personal l'elaboració del qual serà individual, sota la tutorització d'un professor o professora de l'àrea de Filologia Catalana. Els àmbits preferents de desenvolupament del treball, dels quals es triarà un, són les següents:

-La identificació i anàlisi d'una problemàtica de centre o aula (de l'especialitat).

-Una proposta d'innovació didàctica (de l'especialitat).

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG17 : Desenvolupar hàbits i actituds per a aprendre a aprendre al llarg del posterior exercici professional.
 • CG18 : Aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes a entorns educatius nous o poc coneguts.
 • CG4 : Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la als processos d'ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de les especialitzacions cursades.

 

Competències específiques:>>pràcticum (CP)

 • CP2 : Acreditar un bon domini de l'expressió oral i escrita en la pràctica docent.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

- Cercar, obtenir, analitzar críticament i expressar informació de tota mena referida al procés d'ensenyament/aprenentatge de l'assignatura Valencià: Llengua i Literatura i els distints nivells de Valencià que s'imparteixen a les EOI.

- Desenvolupar recursos per a l'autonomia investigadora que incidisquen en la formació de les habilitats d'aprendre a aprendre i la capacitat de la investigació en l'acció en relació a la docència de les assignatures de llengua relacionades amb el català.

- Aplicar els coneixements didàctics investigatius de les assignatures del Màster relacionades amb els processos psicopedagògics, sociolingüístics, didàctics --generals i específics-- i la capacitat d'innovació docent i investigadora.

- Interactuar amb el tutor del TFM en relació a les dades i informacions obtingudes amb la finalitat d'avançar en propostes innovadores i de millora en la docència i discència del valencià en els nivells intermedis no universitaris.

- Comunicar els resultats d'aquestes recerques mitjançant un treball acadèmic escrit, defensat adequadament oralment (o per escrit sintètic) davant professors experts en la matèria, tot demostrant un domini pregon propi d'un futur professional de la docència del valencià en Secundària, Batxillerat, cicles formatius i EOI.

- Extraure conclusions formatives personals per al futur exercici docent.

- Valorar positivament les accions d'investigació com a futur docent per tal de millorar la tasca professoral.

 

 

Dades generals

Codi: 12158
Professor/a responsable:
BROTONS RICO, VICENT
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,1
 • Dep.: FILOLOGIA CATALANA
  Àrea: FILOLOGIA CATALANA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DIDÀCTICA
  Àrea: DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,1
 • Dep.: SOCIOLOGIA I
  Àrea: SOCIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0

Estudis en què s'imparteix