Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LLENGUA I LITERATURA ESPANYOLES EN EL CURRICULUM DE SECUNDÀRIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2015-16

El objetivo de la asignatura se fundamenta en los contenidos que se imparten en la Enseñanza Secundaria relativos a la lengua y la literatura española. La asignatura pretende un recorrido por el curriculum de esta materia en la enseñanza secundaria, incidiendo a su vez en instrumentos para la docencia de dichos contenidos al alumnado de los diferentes niveles de dicha enseñanza.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a l'especialització docent corresponent.
 • CG16 : Treballar en equip amb altres professionals de l'educació, enriquint la pròpia formació.
 • CG7 : Dissenyar i desenvolupar espais d'aprenentatge, amb una atenció especial a l'equitat, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la formació ciutadana i el respecte als drets humans que faciliten la vida en societat, la presa de decisions i la construcció d'un futur sostenible.

 

Competències específiques:>>mòdul específic (CE)

 • CE1 : Conèixer el valor formatiu i cultural de les matèries corresponents a l'especialització.
 • CE14 : Conèixer i aplicar metodologies i tècniques bàsiques d'investigació i avaluació educatives i ser capaç de dissenyar i desenvolupar projectes d'investigació, innovació i avaluació.
 • CE2 : Conèixer els continguts que es cursen en els ensenyaments respectius.
 • CE3 : Conèixer la història i els desenvolupaments recents de les matèries i les seues perspectives per a poder transmetre una visió dinàmica d'aquestes.
 • CE4 : Conèixer contextos i situacions en què s'usen o s'apliquen els diversos continguts curriculars.
 • CE7 : Adquirir criteris de selecció i elaboració de materials educatius.
 • CE9 : Integrar la formació en comunicació audiovisual i multimèdia en el procés d'ensenyament i aprenentatge.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i apreciar el valor formatiu i cultural de la llengua i la literatura.
 • Conèixer els continguts que es cursen en l'ensenyament de la llengua i la literatura espanyoles.
 • Conèixer l'evolució d'aquestes matèries i les seues perspectives per a poder transmetre'n una visió dinàmica.
 • Seleccionar i elaborar materials de llengua i literatura espanyoles Adaptar continguts i materials a diverses situacions i contextos educatius.
 • Presentar recensions i treballs amb informacions procedents de diverses fonts i integrar-los amb reflexions i conclusions personals Treballar de manera cooperativa amb iguals.
 • Utilitzar les TIC per a cercar, obtenir, processar i seleccionar informacions i documents adequats als continguts que s'ensenyaran i per a exposar els resultats dels treballs fets.
 • Valorar de manera crítica i reflexiva les aportacions pròpies i les dels altres.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2015-16

Valor cultural y educativo del conocimiento de la lengua y la literatura.

-  La lengua y la literatura españolas en los curricula vigentes para la ESO y la Educación Postobligatoria (Bachillerato y Formación Profesional).

- Conocer los contenidos fundamentales de lengua española en el currículum de secundaria. Fonética,  léxico y semántica, gramática. Texto, discurso y habilidades comunicativas. Análisis de materiales.

- Conocer los contenidos fundamentales de literatura española en el currículum de secundaria. La literatura y las artes, visión histórica, análisis y comentario de textos. Análisis de  materiales.

- Plantear las perspectivas y enfoques actuales en el estudio de la lengua y su aplicación a la enseñanza de la lengua española.

- Plantear las perspectivas y enfoques actuales en el estudio de la literatura y su aplicación a la enseñanza de la literatura española.

- Adquirir las herramientas para la docencia de la lengua y la literatura españolas en diferentes contextos y situaciones educativas.

 

 

Dades generals

Codi: 12058
Professor/a responsable:
VALERO JUAN, EVA MARIA
Crèdits ECTS: 9,00
Crèdits teòrics: 1,40
Crèdits pràctics: 2,20
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURA
  Àrea: LLENGUA ESPANYOLA
  Crèdits teòrics: 0,7
  Crèdits pràctics: 1,1
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURA
  Àrea: LITERATURA ESPANYOLA
  Crèdits teòrics: 0,7
  Crèdits pràctics: 1,1

Estudis en què s'imparteix