Característiques i elements de l'edifici

Mostra:

Planta 0

  • 0033PB105 - BG/INF1Aula d'informàtica
  • 0033PB134Aula d'informàtica - Accés lliure
  • 0033PB135 - BG/LAB1Laboratori docent informàtica

Planta 1