Característiques i elements de l'edifici

Mostra:

Consergeria

Planta 0

  • 0026PB009Laboratori d'hospitalització adults/matern-infantil
  • 0026PB010Laboratori d'urgències i cures crítiques
  • 0026PB015Seminari exterior
  • 0026PB017 - EN/INF1Aula d'informàtica
  • 0026PB049Sala de reunions
  • 0026PB067Laboratori d'habilitats pràctiques
  • 0026PB069Laboratori d'aprenentatge experiencial

Planta 1