Característiques i elements de l'aula

Més informació: https://origin.eps.ua.es/servicios/laboratorios/visualizar/informalaboratoriosVuala.php?codlab=L030I

Característiques

 • Accessibilitat: Nivell practicable solament per a estudiants
 • Aire condicionat: Sí
 • Aula en graderia: No
 • Calefacció: Sí
 • Connexió a internet per cable: Sí
 • Connexió a internet per wifi: Sí
 • Eixida d'emergència: No
 • Endolls disponibles: 74
 • Finestres: Sí
 • Línia telefònica: Sí
 • Mobiliari fix: Sí
 • Passadissos: 1
 • Pissarra de clarió: No
 • Pissarra de retolador blanca: Sí
 • Portes: 1
 • Possibilitat d'enfosquir l'aula: Sí
 • Pupitre pla: Sí
 • Taula de professor amb tarima: Sí
 • Taula de professorat amb rampa: No
 • Termòstat independent calor: Sí
 • Termòstat independent fred: Sí
 • Utilització simultània de pantalla I pissarra: Sí
 • Ventilació de l'exterior: Sí
 • Zones de visibilitat reduïda: No

Elements

 • Monitor con cámara integrada LENOVO THINKVISION T24V-20
 • Ordenador - PDI - EPS-Ordinador - PDI
 • Ordinadors d'estudiants PC-Ordinador- studiants
 • Panell de conexió-Panell de connexió
 • Pantalla de projecció extensible
 • Videoprojector EPSON X20