Característiques i elements de l'aula

Característiques

  • Finestres: Sí
  • Ventilació de l'exterior: No

Elements

  • Monitor con cámara integrada LENOVO THINKVISION T24V-20
  • Ordinador - PDI
  • Ordinadors d'estudiants PC-Ordinador- studiants
  • Pantalla de projecció extensible
  • Videoprojector