Persona o unitat
Iu de Síntesi Orgànica

Dades de contacte

Adreça electrònica
Telèfon
+34 965903766
Telèfon
+34 965907082

Adreça postal

  • Universitat d'Alacant
  • Ap. de correus, 99
  • 03080
  • Alacant

Dades d'interès

Unitats organitzatives

Llista de personal