Persona o unitat
Iu D'enginyeria Dels Processos Químics

Dades de contacte

Adreça electrònica
Telèfon
+34 965903400 x 9221

Adreça postal

  • Universitat d'Alacant
  • Ap. de correus, 99
  • 03080
  • Alacant

Unitats organitzatives

Llista de personal