Persona o unitat
Secretaria Administrativa del Vicerectorat D'ordenació Acadèmica

Dades de contacte

Adreça electrònica
Telèfon
+34 965903481

Adreça postal

  • Universitat d'Alacant
  • Ap. de correus, 99
  • 03080
  • Alacant

Dades d'interès

Llista de personal