Persona o unitat
Jorge Urbaneja Cillan

Dades personals

Adreça electrònica

Dades generals

Lloc
Vicedegà/Na Fac. de Dret Mob. I Proj. Internal. Coord. Grau Relac. Int. I Doble Grau Dret-Relac.Int.

Dades d'interès

Ubicació
FACULTAD DE DERECHO - P3 - (0011P3052) Ubicación

Adreça postal

  • Universitat d'Alacant
  • Ap. de correus, 99
  • 03080,Alacant
  • Espanya

Guarda les dades en vCard