Persona o unitat
Maria Jose Rodriguez Jaume

Dades personals

Adreça electrònica
Telèfon 2
+34 965903400 ext. 9458

Dades generals

Col·lectiu
PDI
Departament
Lloc
Professor/a Titular D'universitat

Dades d'interès

Ubicació
EDIFICIO DE CIENCIAS SOCIALES - P2 - (0034P2025) Ubicación

Adreça postal

  • Universitat d'Alacant
  • Ap. de correus, 99
  • 03080,Alacant
  • Espanya

Altres referències en el directori de la UA

Guarda les dades en vCard