Persona o unitat
Miguel Basterra Hernandez

Dades personals

Adreça electrònica

Dades generals

Lloc
Vicedegà/Na Fac. de Dret Professorat. Coord. Grau Rrll. I Rrhh.

Adreça postal

  • Universitat d'Alacant
  • Ap. de correus, 99
  • 03080,Alacant
  • Espanya

Guarda les dades en vCard