Persona o unitat
Francisco Javier Mira Grau

Dades personals

Adreça electrònica
Telèfon
+34 965903400 ext. 2608
Telèfon 3
Telèfon mòbil
682928493

Dades generals

Lloc
Vicedegà/Na Fac.Cc.Econòmiques I Empresarials Treball Social

Dades d'interès

Ubicació
EDIFICIO DE CIENCIAS SOCIALES - PS - DECANATO EDIF. CC. SOCIALES (0034PS066) Ubicación

Adreça postal

  • Universitat d'Alacant
  • Ap. de correus, 99
  • 03080,Alacant
  • Espanya

Guarda les dades en vCard