Persona o unitat
Clara Moya Guillem

Dades personals

Adreça electrònica
Telèfon
+34 965903400 ext. 3629
Telèfon 2
+34 965903400 ext. 2510

Dades generals

Lloc
Vicedegà/Na Fac. Dret Ext. Univ., Cultura I Promoció Ling. Coord. Grau Crimin. I Doble G. Dret-Crim

Adreça postal

  • Universitat d'Alacant
  • Ap. de correus, 99
  • 03080,Alacant
  • Espanya

Guarda les dades en vCard