Persona o unitat
Rocio Lapuente Arago

Dades personals

Adreça electrònica
Telèfon
+34 965903400 ext. 2049

Dades generals

Col·lectiu
PDI
Departament
Lloc
Professor/a Contractat/ada Doctor/a

Dades d'interès

Adreça postal

  • Universitat d'Alacant
  • Ap. de correus, 99
  • 03080,Alacant
  • Espanya

Guarda les dades en vCard