Persona o unitat
Fernando Prados Martinez

Dades personals

Adreça electrònica
Telèfon
+34 965903400 ext. 3404
Telèfon mòbil
615487344

Dades generals

Lloc
Vicedegà/Na Fac. Filosofia I Lletres Postgrau;Coord.Grau Història

Dades d'interès

Ubicació
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS I (FILOLOGÍA) - PB - Despacho Secretaria/o (0020PB079) Ubicación

Adreça postal

  • Universitat d'Alacant
  • Ap. de correus, 99
  • 03080,Alacant
  • Espanya

Guarda les dades en vCard