Persona o unitat
Carlos Valle Perez

Dades personals

Adreça electrònica
Telèfon
+34 965903400 ext. 9352

Dades generals

Lloc
Vicedegà/Na Fac de Ciències de Qualitat I Coord. Acad. Grau Ciències del Mar

Adreça postal

  • Universitat d'Alacant
  • Ap. de correus, 99
  • 03080,Alacant
  • Espanya

Guarda les dades en vCard