Persona o unitat
Maria Isabel Guardiola Savall

Dades personals

Adreça electrònica

Dades generals

Lloc
Vicedegà/Na Fac. Filosofia I Lletres Cultura I Promoció del Valencià;Coord.Grau Filologia Catalana

Adreça postal

  • Universitat d'Alacant
  • Ap. de correus, 99
  • 03080,Alacant
  • Espanya

Guarda les dades en vCard