Persona o unitat
Yolanda Segovia Huertas

Dades personals

Adreça electrònica
Telèfon
+34 965903400 ext. 8462
Telèfon 2
+34 965903400 ext. 9352

Dades generals

Lloc
Vicedegà/Na Fac. Ciències Responsabilitat Social I Igualtat I Coord. Ac. Grau Biologia

Adreça postal

  • Universitat d'Alacant
  • Ap. de correus, 99
  • 03080,Alacant
  • Espanya

Altres referències en el directori de la UA

Guarda les dades en vCard