Persona o unitat
Jose Francisco Baeza Carratala

Dades personals

Adreça electrònica
Telèfon
+34 965903400 ext. 9532
Telèfon 2
+34 965903400 ext. 2122

Dades generals

Lloc
Vicedegà/Na Fac. Ciències Transferència I Protecc. Social I Coord. Ac. Grau Geologia

Dades d'interès

Ubicació
FACULTAD DE CIENCIAS II - PB - SECRETARÍA DECANATO (0007PB008) Ubicación

Adreça postal

  • Universitat d'Alacant
  • Ap. de correus, 99
  • 03080,Alacant
  • Espanya

Guarda les dades en vCard