Fitxa de la unitat organitzativa

Dept. Anàlisi Geogràfica Regional I Geografia Física

Dades de contacte

  • adreça electrònica dagr@ua.es
  • telèfon +34 965903428
  • fax +34 965903428

Adreça postal

  • Universitat d'Alacant
  • Ap. de correus, 99
  • 03080, Alacant
  • Espanya

Dades d'interès

Unitats organitzatives

Llista de personal