Fitxa de la unitat organitzativa

Dept. Fisiologia, Genètica I Microbiologia

Dades de contacte

  • adreça electrònica dfgm@ua.es
  • telèfon +34 965909494
  • fax +34 965909569

Adreça postal

  • Universitat d'Alacant
  • Ap. de correus, 99
  • 03080, Alacant
  • Espanya

Unitats organitzatives

Llista de personal