Fitxa de la unitat organitzativa

Dept. Física, Enginyeria de Sistemes I Teoria del Senyal

Dades de contacte

  • adreça electrònica dfists@ua.es
  • telèfon +34 965903682
  • telèfon +34 965909750
  • fax +34 965909750

Adreça postal

  • Universitat d'Alacant
  • Ap. de correus, 99
  • 03080, Alacant
  • Espanya

Dades d'interès

Unitats organitzatives

Llista de personal