Fitxa de la unitat organitzativa

Dept. Prehistòria, Arqueologia, Història Antiga, Filologia Grega I Filologia Llatina

Dades de contacte

  • adreça electrònica dprha@ua.es
  • telèfon +34 965903663
  • fax +34 965903823

Adreça postal

  • Universitat d'Alacant
  • Ap. de correus, 99
  • 03080, Alacant
  • Espanya

Llista de personal