Fitxa de la unitat organitzativa

Dept. Geografia Humana

Dades de contacte

  • adreça electrònica dghum@ua.es
  • telèfon +34 965903420
  • fax
  • fax

Adreça postal

  • Universitat d'Alacant
  • Ap. de correus, 99
  • 03080, Alacant
  • Espanya

Llista de personal