Fitxa de la unitat organitzativa

Dept. Filologia Anglesa

Dades de contacte

  • adreça electrònica dfing@ua.es
  • telèfon +34 965903439
  • fax +34 965903800

Adreça postal

  • Universitat d'Alacant
  • Ap. de correus, 99
  • 03080, Alacant
  • Espanya

Llista de personal