Fitxa de la unitat organitzativa

Dept. Filologia Espanyola, Lingüística General I Teoria de la Literatura

Dades de contacte

  • adreça electrònica dfelg@ua.es
  • telèfon +34 965903413
  • fax +34 965909452

Adreça postal

  • Universitat d'Alacant
  • Ap. de correus, 99
  • 03080, Alacant
  • Espanya

Dades d'interès

Llista de personal