Fitxa de la unitat organitzativa

Administracio Facultat D'educacio

Dades de contacte

  • adreça electrònica admon.educacio@ua.es
  • telèfon +34 965903400 x 2474
  • telèfon +34 965903708
  • fax
  • fax

Adreça postal

  • Universitat d'Alacant
  • Ap. de correus, 99
  • 03080, Alacant
  • Espanya

Llista de personal