Fitxa de la unitat organitzativa

Escola Politècnica Superior

Dades de contacte

  • adreça electrònica eps@ua.es
  • telèfon +34 965903400 x 3354
  • telèfon +34 965903648
  • fax +34 965903644

Adreça postal

  • Universitat d'Alacant
  • Ap. de correus, 99
  • 03080, Alacant
  • Espanya

Dades d'interès

Unitats organitzatives

Llista de personal