Fitxa de la unitat organitzativa

Facultat de Filosofia I Lletres

Dades de contacte

  • adreça electrònica facu.lletres@ua.es
  • telèfon +34 965903400 x 3035
  • telèfon +34 965903448
  • fax +34 965903449

Adreça postal

  • Universitat d'Alacant
  • Ap. de correus, 99
  • 03080, Alacant
  • Espanya

Dades d'interès

Unitats organitzatives

Llista de personal