Fitxa de la unitat organitzativa

Administracio Facultat. Ciencies

Dades de contacte

  • telèfon +34 965903400 x 2687
  • fax +34 965903781

Adreça postal

  • Universitat d'Alacant
  • Ap. de correus, 99
  • 03080, Alacant
  • Espanya

Llista de personal