Fitxa de la unitat organitzativa

Sec. Adm. I. Inter. de Geografia

Dades de contacte

  • telèfon +34 965903426
  • fax +34 965909485
  • fax

Adreça postal

  • Universitat d'Alacant
  • Ap. de correus, 99
  • 03080, Alacant
  • Espanya

Llista de personal