Fitxa de la unitat organitzativa

Iu D'investigacions Turístiques

Dades de contacte

  • adreça electrònica iuit@ua.es
  • telèfon +34 965909551
  • fax +34 965909552

Adreça postal

  • Universitat d'Alacant
  • Ap. de correus, 99
  • 03080, Alacant
  • Espanya

Unitats organitzatives

Llista de personal