Fitxa de la unitat organitzativa

I. Interuniversitari D'economia Internacional

Dades de contacte

  • adreça electrònica iei@ua.es
  • telèfon +34 2975
  • fax
  • fax

Adreça postal

  • Universitat d'Alacant
  • Ap. de correus, 99
  • 03080, Alacant
  • Espanya

Dades d'interès

Unitats organitzatives

Llista de personal