Fitxa de la unitat organitzativa

Divisio Seguretat I Transformacio Digita

Dades de contacte

  • telèfon +34 965903474
  • telèfon +34 965903400 x 2133
  • fax +34 965903499
  • fax

Adreça postal

  • Universitat d'Alacant
  • Ap. de correus, 99
  • 03080, Alacant
  • Espanya

Llista de personal