Fitxa de la unitat organitzativa

Servei de Gestió de Personal

Dades de contacte

  • adreça electrònica servei.personal@ua.es
  • telèfon +34 965903400 x 2585
  • telèfon +34 965903450
  • fax +34 965903672

Adreça postal

  • Universitat d'Alacant
  • Ap. de correus, 99
  • 03080, Alacant
  • Espanya

Unitats organitzatives