Fitxa de la unitat organitzativa

Prefectura de L'area Juridica

Dades de contacte

  • telèfon +34 965903400 x 2843
  • telèfon +34 965903463
  • fax
  • fax

Adreça postal

  • Universitat d'Alacant
  • Ap. de correus, 99
  • 03080, Alacant
  • Espanya

Llista de personal