Fitxa de la unitat organitzativa

Vicerectorat D'estudiants I Ocupació

Dades de contacte

  • adreça electrònica vr.estudiants@ua.es
  • telèfon +34 965903475
  • telèfon +34 965903759
  • fax
  • fax

Adreça postal

  • Universitat d'Alacant
  • Ap. de correus, 99
  • 03080, Alacant
  • Espanya

Unitats organitzatives

Llista de personal