Fitxa personal

Foto

Francisco Javier Gil Chica

Dades personals

  • adreça electrònica gil@dfists.ua.es
  • telèfon +34 965909434
  • fax +34 965909750

Dades generals

Adreça postal

  • Universitat d'Alacant
  • Ap. de correus, 99
  • 03080, Alacant
  • Espanya

Altres referències en el directori de la UA

Desa les dades en vCard