Fitxa personal

Foto

Maria Magdalena Martinez Almira

Dades personals

  • adreça electrònica mm.martinez@ua.es
  • telèfon +34 965903400 x 3311
  • fax +34 965909864

Dades generals

Adreça postal

  • Universitat d'Alacant
  • Ap. de correus, 99
  • 03080, Alacant
  • Espanya

Altres referències en el directori de la UA

Desa les dades en vCard