Fitxa personal

Foto

Maria Concepcion Trinidad Bru Ronda

Dades personals

  • adreça electrònica concha.bru@ua.es
  • telèfon +34 965903400 x 2560
  • telèfon +34 965905976
  • fax +34 965903428

Dades generals

Adreça postal

  • Universitat d'Alacant
  • Ap. de correus, 99
  • 03080, Alacant
  • Espanya

Dades d'interès

Altres referències en el directori de la UA

Desa les dades en vCard