INTRODUCCIÓ Al DIRECTORI DE LA UA
El servei de Directori de la Universitat d'Alacant us permet cercar persones, departaments, centres, serveis o unitats.
Una vegada realitzada la cerca, podreu accedir a una fitxa de dades on es mostra la informació disponible de l'element del directori.
Podeu cercar: