COM MODIFICAR ELS TELÈFONS INSTITUCIONALS QUE ES MOSTREN EN EL DIRECTORI
Els gestors en cap tenen la possibilitat de modificar des del Campus Virtual els telèfons, faxos o la URL de la pàgina web de la seua unitat, departament o institut universitari que es mostren en el Directori de la Universitat d'Alacant.