...

Borsa de treball de la Universitat d'Alacant per a ocupar llocs d'especialista tècnic en el Departament Construccions Arquitectòniques, BT-02/19

Referència
E19-74
Tipus d`activitat
BORSES DE TREBALL
Termini de sol·licitud
Des del 8 de febrer 2019 fins al 21 de febrer 2019
Marc
Departament de Construccions Arquitectòniques
Publicació
BOUA 07/02/19
Lloc
Universitat d'Alacant
Codi de localització
0039P2106
Requisits
Estar en possessió o haver abonat els drets per a l'expedició del títol de batxiller, tècnica o tècnic o equivalent. Estar en possessió del certificat de nivell C1 d'anglès, segons els nivells del MERC, i d'acord amb l'establit en la Taula d'Equivalències de la Universitat d'Alacant.
Matèria
ARQUITECTURAARQUITECTURA
Informació inscripció
UNIVERSITAT D'ALACANT
SERVEI DE SELECCIÓ I FORMACIÓ
Adreça
Edificio Rectorado y Servicios Generales
Localitat
San Vicente del Raspeig (Alicante)
CP
03690
Telèfon
965 903 939
Fax
965 903 672
Àrees
TECNOLOGIES
Observacions
Col·laborar amb les tasques de suport a la docència i investigació de l'Àrea de Coneixement de Construccions Arquitectòniques en el Departament de Construccions Arquitectòniques, realitzant les següents activitats: - Suport a l'organització de pràctiques de laboratori associades a assignatures impartides per l'àrea de coneixement del departament. - Neteja i posada a punt de material de laboratori. - Suport a la investigació desenvolupada pels grups de recerca del departament: materials, construcció, instal·lacions, intervenció i conservació del patrimoni, eficiència energètica, i Building Information Modeling (BIM). - Suport a l'organització de pràctiques de les àrees de construcció, instal·lacions i materials. - Suport a la implementació de BIM en la docència en què és responsable el departament. - Col·laboració en matèria de prevenció de riscos laborals. - Manteniment, supervisió i elaboració de parts de manteniment d'equips. - Suport a l'organització i participació en congressos dels membres PDI del departament.
En la UA?
Crèdit de lliure configuració?
No
  • Compartir en Twitter
  • Compartir en Facebook
  • Compartir en Google+
Universitat d'Alacant