...

1 Plaça de tècnic superior per a col·laborar en el projecte "Optimització de la traducció automàtica estadística guiada per l'esforç (EFFORTUNE). TIN2015-69632-R", I-PAS 09/19

Referència
E19-71
Durada
Fins al 31/12/19
Tipus d'activitat
PLACES PER A PERSONAL DE SUPORT A PROJECTES D´INVESTIGACIÓ
Termini de sol·licitud
Des del 7 de febrer 2019 fins al 20 de febrer 2019
Marc
Institut Universitari d'Investigació Informàtica
Publicació
BOUA 06/02/19
Lloc
Universitat d'Alacant
Codi de localització
0037P1009
Dotació
2.085,91 €/mes
Requisits
Estar en possessió o haver abonat els drets per a l'expedició del títol de llicenciatura, enginyeria, arquitectura, grau o equivalent.
Matèria
BIOLOGIABIOLOGIA
Webs associades
Informació inscripció
UNIVERSITAT D'ALACANT
SERVEI DE SELECCIÓ I FORMACIÓ
Adreça
Edificio Rectorado y Servicios Generales
Localitat
San Vicente del Raspeig (Alicante)
CP
03690
Telèfon
965 903 939
Fax
965 903 672
Àrees
CIÈNCIES NATURALS
Observacions
Col·laborar en el projecte d'investigació "Optimització de la traducció automàtica estadística guiada per l'esforç (EFFORTUNE" realitzant les següents tasques: - Col·laboració en el disseny i l'execució d'experiments amb traductors professionals i en la interpretació dels resultats. - Col·laboració en el disseny de nous indicadors de qualitat de la traducció automàtica basats en la mesura de l'esforç de postedició sobre plataformes públiques populars de traducció automàtica estadística, neuronal i d'estimació de la qualitat i fer les gestions necessàries perquè forme part de la versió pública de les mateixes. - Assistir en la inclusió d'un nou mètode d'inferència de regles de traducció jeràrquica en una popular plataforma pública de traducció automàtica estadística perquè estiga públicament disponible. - Assistir en el disseny i la implementació d'una estratègia global d'optimització conjunta de diverses tecnologies de la traducció de manera que es reduïsca el procés de postedició. - Possible participació com a autor en la producció d'articles científics per a congressos i revistes internacionals que descriguen les recerques i desenvolupaments anteriors. - Manteniment de la pàgina web del projecte - Assistir a l'investigador principal del projecte en la coordinació d'est, incloent l'assistència en l'elaboració d'informes anuals. - Assistència a congressos o reunions científiques relacionades amb el projecte. - Qualsevol altra tasca, afí al lloc de treball, relacionada amb el projecte que puga requerir dels coneixements de la persona candidata.
De la UA?
  • Compartir en Twitter
  • Compartir en Facebook
  • Compartir en Google+
Universitat d'Alacant