...

1 Plaça de personal col·laborador sènior per al projecte "Lignin biorefinery approach using electrochemical flow", I-PI 07-19

Referència
E19-61
Durada
6 mesos
Tipus d'activitat
PLACES PER A PERSONAL DE SUPORT A PROJECTES D´INVESTIGACIÓ
Termini de sol·licitud
Des del 6 de febrer 2019 fins al 19 de febrer 2019
Marc
Institut Universitari d'Electroquímica
Publicació
BOUA 05/02/19
Lloc
Universitat d'Alacant
Codi de localització
0204P1081
Dotació
1.904,70 €/mes
Requisits
Estar en possessió de la titulació de Doctor en Electroquímica: Ciència i Tecnologia o en un altre programa que puga considerar-se equivalent. Estar en possessió del títol de Màster Oficial en Química Mèdica o en un altre programa que puga considerar-se equivalent.
Matèria
ELECTROQUÍMICAELECTROQUÍMICA
Informació inscripció
UNIVERSITAT D'ALACANT
SERVEI DE SELECCIÓ I FORMACIÓ. UNITAT D'ACCÉS PDI
Adreça
Edificio Rectorado y S. Generales
Localitat
Alicante
CP
03690
Telèfon
965 903 400 EXT. 3040
Fax
965 903 464
Àrees
CIÈNCIES NATURALS
Observacions
Col·laborar en el projecte d'investigació "Lignin Biorefinery Approach using Electrochemical Flow" realitzant les següents funcions: - Estudi dels processos electroquímics de despolimerització de la lignina i de síntesi d'àcid 3-propiladípic, incloent separació i anàlisi. - Investigar l'efecte de la fluctuació del subministrament elèctric sobre el rendiment i selectivitat dels processos electroquímics de despolimerització de la lignina i de síntesi d'àcid 3-propiladípic. - Participar en el disseny, selecció, construcció i testeo dels reactors electroquímics de despolimerització de la lignina i de síntesi d'àcid 3-propil-adípic - i qualsevol altra tasca afí al lloc que puga sorgir de l'execució del projecte.
De la UA?
  • Compartir en Twitter
  • Compartir en Facebook
  • Compartir en Google+
Universitat d'Alacant