...

Ajudes al transport per a la realització d'activitats docents en grup organitzades, pels centres i departaments, fora del campus de la Universitat d'Alacant durant el curs 2018/2019

Referència
B18-313
Durada
Curs 2018-2019
Tipus d'activitat
BEQUES I AJUDES A L´ESTUDI, L´ALLOTJAMENT, EL TRANSPORT, ETC.
Termini de sol·licitud
Des del 1 d`octubre 2018 fins al 31 de gener 2019
Marc
Vicerectorat d'Estudiants i Ocupació
Publicació
BOUA 01/10/18
Lloc
Vicerectorat d'Estudiants i Ocupació
Codi de localització
0028P1029
Localitat
Campus de Sant Vicent
Dotació
Màx. 70% del cost
Requisits
Podran sol·licitar la percepció d'aquest tipus d'ajudes les Facultats, Escola, Departaments i Instituts Universitaris de Recerca i la Universitat Permanent, així com els professors i professores que imparteixen la docència d'assignatures que requereixen aquest tipus d'acció formativa.
Matèria
GENERALGENERAL
Informació inscripció
UNIVERSITAT D'ALACANT
VICERECTORAT D'ESTUDIANTS I OCUPACIÓ
Adreça
Edificio de Rectorado y Servicios Generales
Localitat
Alicante
CP
03080
Telèfon
965 903 475
Fax
965 903 566
Àrees
GENERAL
Observacions
Ajuda per a finançar parcialment el cost derivat del transport utilitzat en una activitat formativa en grup i fora del campus, de la docència en qualsevol de les titulacions oficials que s'imparteixen en la Universitat d'Alacant. Queden excloses les activitats de recerca, esportives, peticions de material inventariable i activitats lúdiques o culturals.
De la UA?
  • Compartir en Twitter
  • Compartir en Facebook
  • Compartir en Google+