Ajudes per a l'organització de congressos i seminaris. Segona convocatòria

Referència
B20-363
Durada
Desenvolupament de l'activitat entre juliol i desembre de 2021
Tipus d'activitat
AJUDES DIVERSES
Termini de sol·licitud
Fins al 15 de juny 2021
Marc
Institut Universitari d'Investigació d'Estudis de Gènere (IUIEG)
Publicació
BOUA 17/11/2020
Lloc
Universitat d'Alacant
Dotació
Màxim 500 € per activitat
Requisits
Professorat integrant de l'Institut. L'activitat per a la qual es rep l'ajuda haurà de realitzar-se en la Universitat d'Alacant amb participació del Departament o Facultat corresponent.
Matèria
GÈNERE
Informació inscripció
UNIVERSITAT D'ALACANT
INSTITUT UNIVERSITARI D'INVESTIGACIÓ D'ESTUDIS DE GÈNERE
Adreça
Aulario II, 1ª planta
Localitat
Alicante
CP
03080
Telèfon
965 909 415 / 658
Fax
965 909 803
...
Àrees
SOCIALS I JURÍDIQUES
Observacions
Finançar parcialment l'organització de congressos, seminaris i un altre tipus d'activitats científiques en l'àmbit dels estudis de gènere.
De la UA?