GRAU EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ (2019-20)

Codi:
 C013

Crèdits:
 240
 
Data d'aprovació:
 27/02/2014

Titol:
 Grau
 
Preu:
 14,96
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Arts i Humanitats

PLA

GRAU EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ. FRANCÈS

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Facultat de Filosofia i Lletres

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

 

PLA D'ESTUDIS OFERIT EN EL CURS 2019-20

Node inicial:
 

Leyenda: No ofertadaSense docencia
PRIMER CURS
42 crèdits
 
   LLENGUA A
6 crèdits
 
   LLENGUA A
6 crèdits
 
   LLENGUA A
6 crèdits
 
6 crèdits
 
12 crèdits
 
   ANGLÉS
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
   ALEMANY
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
PRIMER CURS
SEGON CURS
18 crèdits
 
18 crèdits
 
   LLENGUA A
6 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
6 crèdits
 
6 crèdits
 
12 crèdits
 
   ALEMANY
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
   ANGLÈS
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
12 crèdits
 
   ÀRAB
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
2
OBLIGATÒRIA
6
 
2
OBLIGATÒRIA
6
 
 
   XINÈS
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
   ITALIÀ
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
   POLONÈS
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
   ROMANÈS
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
   RUS
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
2
OBLIGATÒRIA
6
 
2
OBLIGATÒRIA
6
 
 
24 crèdits
 
   ALEMANY
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
   ANGLÈS
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
TERCER CURS
36 crèdits
 
12 crèdits
 
   ANGLÈS
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
   ALEMANY
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
12 crèdits
 
6 crèdits
 
6 crèdits
 
36 crèdits
 
   ALEMANY
 
 
   ANGLÈS
 
 
 
QUART CURS
30 crèdits
 
12 crèdits
 
   ANGLÈS
 
 
   ALEMANY
 
 
12 crèdits
 
6 crèdits
 
6 crèdits
 
48 crèdits
 
   ALEMANY
 
 
   ANGLÈS
 
 
6 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
4
TREBALL FINAL DE GRAU
6
 
 
 
 
 
Superat aquest bloc s'obté
GRAU EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ. LLENGUA B: FRANCÈS
ITINERARI TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA: FRANCÈS
ITINERARI LLENGUA C: ALEMANY
48 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
ITINERARI LLENGUA C: ALEMANY
ITINERARI LLENGUA C: ANGLÈS
48 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
ITINERARI LLENGUA C: ANGLÈS
ITINERARI TRADUCCIÓ ESPANYOL-CATALÀ / CATALÀ-ESPANYOL
18 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
ITINERARI TRADUCCIÓ ESPANYOL-CATALÀ / CATALÀ-ESPANYOL
ITINERARI LLENGUA D: ÀRAB
24 crèdits
 
   OPTATIVES
6 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
Superat aquest bloc s'obté
ITINERARI LLENGUA D: ÀRAB
ITINERARI LLENGUA D: XINÈS
24 crèdits
 
   OPTATIVES
6 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
Superat aquest bloc s'obté
ITINERARI LLENGUA D: XINÈS
ITINERARI LLENGUA D: ITALIÀ
24 crèdits
 
   OPTATIVES
6 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
Superat aquest bloc s'obté
ITINERARI LLENGUA D: ITALIÀ
ITINERARI LLENGUA D: ROMANÈS
24 crèdits
 
   OPTATIVES
6 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
Superat aquest bloc s'obté
ITINERARI LLENGUA D: ROMANÈS
ITINERARI LLENGUA D: RUS
24 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
   OPTATIVES
6 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
Superat aquest bloc s'obté
ITINERARI LLENGUA D: RUS
SEGON CURS
18 crèdits
 
12 crèdits
 
6 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
6 crèdits
 
12 crèdits
 
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
12 crèdits
 
   ÀRAB
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
2
OBLIGATÒRIA
6
 
2
OBLIGATÒRIA
6
 
 
   XINÉS
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
   ITALIÀ
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
   POLONÉS
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
   ROMANÉS
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
   RUS
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
2
OBLIGATÒRIA
6
 
2
OBLIGATÒRIA
6