Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
MANIPULADORS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

L'assignatura de Manipuladors centra els continguts i coneixements adquirits en assignatures precedents com: Mecanismes i modelatge de Robots, Programació i Control de Robots i Sistemes de percepció, com a base per aconseguir el coneixement, l'elecció i la gestió dels Robots Manipuladors presents en el mercat, tant Industrials com de Serveis i Col·laboratius.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE16 : Tenir capacitat per a abordar problemes de cinemàtica i dinàmica associats al disseny, construcció i anàlisi de robots. Saber utilitzar i dissenyar algorismes per a generar les trajectòries de moviment, amb suficient precisió, per a posicionar adequadament diversos tipus de robots.
 • CE23 : Saber seleccionar un robot per a implantar-lo en una aplicació tenint en consideració les especificacions i els estàndards existents.
 • CE27 : Conèixer les tècniques d'intel·ligència artificial utilitzades en robòtica industrial i de serveis, saber com utilitzar-les en aplicacions robòtiques fixes i mòbils.
 • CE33 : Ser capaç d'establir sistemes robòtics cooperatius i multirobot aplicant les tècniques adequades.
 • CE8 : Entendre els principis d'estructures, màquines, mecanismes, articulacions i sistemes de transmissió de moviment, i saber aplicar-los en l'enginyeria de sistemes robòtics.

 

Competències transversals

 • CT1 : Capacitats informàtiques i informacionals.
 • CT2 : Ser capaç de comunicar-se correctament tant de forma oral com escrita.
 • CT3 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CT4 : Capacitat d'organització i planificació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Ser capaç de seleccionar el manipulador adequat per a cada treball industrial.
 • Conèixer i saber triar adequadament els elements terminals utilitzats en robòtica.
 • Saber seleccionar un manipulador per a implantar-lo en una aplicació.
 • Conèixer els sistemes de sensorització emprats en la manipulació robòtica.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

El principal objectiu de l’assignatura Manipuladors, és l'adquisició dels coneixements necessaris per a saber triar el Robot Manipulador, element terminal i sensorització més adequats a l'entorn d'ús: Industrial, de Servei o Col·laboratiu, la seua implantació i la seua programació (tant llenguatges propietaris com a generals).

 

 

Dades generals

Codi: 33731
Professor/a responsable:
CALVO ZARAGOZA, JORGE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Àrea: ENGINYERIA DE SISTEMES I AUTOMÀTICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Àrea: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Àrea: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0

Estudis en què s'imparteix